Projectreferenties

(Fiscale) Stimuleringsmaatregelen

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)
WBSO-aanvragen voor bedrijven en zelfstandigen uit verschillende sectoren:
• Verpakkingsmachines
• Pomp- en liersystemen
• Bouw- en constructietechniek
• Suikerwarendecoraties
• Stal- en houderijsystemen
• Milieu-advies
• Agrarische management- en meetsystemen
• Machinebouw/mechanische techniek
• Lucht- en ruimtevaart
• Carrosseriebouw
• Aanhangwagens
• E-bikes
• Installatietechiek
• Mestcompostering

 
Subsidie:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Opdrachtgever:meerdere opdrachtgevers
Stimulering Duurzame Energieproduktie (SDE+)
Energie InvesteringsAtrek (EIA)
Milieu InvesteringsAftrek (MIA)
Samenstellen en indienen van SDE+, EIA en MIA aanvragen
 
Subsidie:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Opdrachtgever:meerdere opdrachtgevers

Duurzaamheid en innovatie

Koeientuin Tierelier
Subsidieaanvraag t.b.v. een investeringsproject (Koeientuin)
 
Subsidie:POP3 (provincie Noord Brabant)
Opdrachtgever:Melkveehouder
Pilot ‘LandvanWaarde’
Ontwikkeling van een nieuw sturingsmodel voor natuur-inclusieve landbouw (subsidiebegeleiding en projectcoördinatie)
 
Subsidie:Ministerie van LNV, LTO Noord Fondsen, Provincie Overijssel
Opdrachtgever:Landschap Overijssel
Gezonde Partners
Ontwikkeling van een nieuw samenwerkingsmodel tussen dierenarts en melkveehouder als plan van aanpak voor het verbeteren van diergezondheid en dierenwelzijn (financieel beheer en verslaglegging)
 
Subsidie:Ministerie van LNV, LTO Noord Fondsen
Opdrachtgever:Stichting Courage, Den Haag
Ontwikkelen van een natuurvisie voor een biologisch agrarisch bedrijf
Subsidieaanvraag voor een kennisvoucher
 
Subsidie:Provincie Overijssel (Kennisondersteuning Agro en Food)
Opdrachtgever:Stichting Natuurboeren, Heerde
Haalbaarheidsstudie ‘Dairyland Stewardship Council’
Haalbaarheidsstudie naar een nieuw sturingsmodel voor natuur-inclusieve landbouw (subsidiebegeleiding en projectcoördinatie)
 
Subsidie:Ministerie van EZ, LTO Noord Fondsen, Provincie Overijssel
Opdrachtgever:Landschap Overijssel
Erve Slendebroek
Subsidieaanvraag t.b.v. een ontwikkelingsproject (zuivelproductie i.c.m. Koeientuin)
 
Subsidie:Provincie Overijssel (Innovatie Agro&Food)
Opdrachtgever:Melkveehouder
Terpstal Campereiland
Subsidieaanvraag t.b.v. een integraal ontwikkelings- en investeringsproject van een innovatieve melkveehouder in Overijssel
 
Subsidie:Provincie Overijssel (Innnovatie Agro&Food)
Opdrachtgever:Melkveehouder
Ontwikkeling FaceKoe
Subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van een innovatieve game
 
Subsidie:Agentschap NL (MIT Creatieve Industrie)
Opdrachtgever:Gamious BV, Amsterdam
Ruwvoerproduction onder LED verlichting t.b.v. Floating Farm, Rotterdam
Subsidieaanvraag voor een R&D samenwerkingsproject
 
Subsidie:Ministerie van EZ (MIT)
Opdrachtgever:Floating Farm Holding BV
Varkenshoff: proof of concept
Subsidieaanvraag, projectplan incl. business case voor de ontwikkeling van een teststal voor het Varkenshof
 
Subsidie:Provincie Overijssel (programma Innovatie Agro&Food)
Opdrachtgever:InnovatieNetwerk, Den Haag
Door-ontwikkeling Koeientuin
Subsidieaanvraag voor de doorontwikkeling van de Koeientuin
 
Subsidie:Ministerie van EZ (UDV 2015)
Opdrachtgever:ID Agro BV, Lemelerveld
Vragender Cöoperatief Energie Neutraal
Subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van een business case voor het energie-neutraal maken van het dorp Vragender
 
Subsidie:Provincie Gelderland (tender Gelderse Maten)
Opdrachtgever:Energiecoöperatie VCEN, Vragender
Solar Park Eerbeek
Subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een business case voor het opwekken van energie dmv het afdekken van een voormalige vuilstort met zonnefolie
 
Subsidie:Provincie Gelderland (tender Gelderse Maten)
Opdrachtgever:Solar Green Point De Veluwe - Eerbeek
Ontwikkeling meetfaciliteit voor gasvormige emissies
Subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een faciliteit voor het meten van gasvormige emissies
 
Subsidie:Provincie Overijssel
Opdrachtgever:Samenwerkingsverband
Ontwikkeling Sterilisatiesysteem t.b.v. optimalisatie mestverwerking
Subsidieaanvraag voor de ontwikkeling van een innovatief sterilisatiesysteem
 
Subsidie:Subsidieregeling Sterktes in Innovatie, Food & Nutrition Delta (FND 2013)
Opdrachtgever:Samenwerkingsverband
Ontwikkeling Natural Piglet House
Subsidieaanvraag voor het ontwikkelen van een vernieuwd energiezuinig stalconcept voor gespeende biggen: biggenbungalows onder een Serredak
 
Subsidie:Samenwerking bij Innovatieprojecten (Dienst Regelingen, Ministerie EL&I)
Opdrachtgever:Varkenshouder
Realisatie integraal duurzame melkveestal (koeientuin)
Subsidieaanvraag voor extra maatregelen cq. investering voor het verduurzamen van een nieuwe melkveestal
 
Subsidie:Investeringen in Integraal Duurzame Stallen (Dienst Regelingen)
Opdrachtgever:Melkveehouder
Realisatie integraal duurzame melkveestal (Koeientuin en duurzame ligboxenstal)
Subsidieaanvraag voor extra maatregelen cq. investeringen voor het verduurzamen van een nieuwe melkveestal
 
Subsidie:Investeringen in Integraal Duurzame Stallen (Dienst Regelingen)
Opdrachtgever:Melkveehouder
Ontwikkeling Varkenshof (haalbaarheidsonderzoek deelinnovaties)
Subsidie-aanvraag t.b.v. haalbaarheidsonderzoek
 
Subsidie:Euregio (Programma Mechatronik für KMU)
Opdrachtgever:Pape Creavorm, Beltrum
Ontwikkeling Varkenshof (pilot)
Subsidieaanvraag t.b.v. haalbaarheidsonderzoek en pilotproject voor een Varkenshof (integraal duurzaam huisvestingsconcept voor varkens)
 
Subsidie:SBIR fase 1 en 2 (Agentschap NL)
Opdrachtgever:Pape Creavorm, Beltrum
Ontwikkeling Koeientuin (pilot)
Subsidieaanvraag voor pilot project voor een Koeientuin op praktijkschaal
 
Subsidie:Samenwerking bij Innovatieprojecten (Dienst Regelingen, Min. EL&I)
LTO Noord Fondsen
Opdrachtgever:Stichting Courage, Den Haag
Mestraffinage Vragender
Demonstratieproject voor mestraffinage op bedrijfsniveau (projectcoördinatie)
 
Subsidie:Agentschap NL
Opdrachtgever:Ondernemersclub Vragender

Toerisme & Recreatie

Ontwikkeling Waal-Scooter
Projectplan voor het ontwikkelen van een toeristische infrastructuur met de elektrische scooter in een deel van het Waalgebied
 
Subsidie:RBT KAN, Provincie Gelderland
Opdrachtgever:Sportieve Evenementen Peter Oversteegen, Rheden
Professionalisering toeristische infrastructuur Zuid-Oost Veluwezoom
Overkoepelend projectplan, voor het verbeteren van de toeristische infrastructuur in het gebied van de Zuid-Oost Veluwezoom
 
Subsidie:Provincie Gelderland,Gemeente Rheden
Opdrachtgever:Toeristisch Platform Zuid-Oost Veluwezoom, Rheden

Leefbaarheid

Vragender: Duurzaam Leefbaar
Projectplan t.b.v. de verbouwing en aanpassing van Multifunctionele Accommodatie De Bult
 
Subsidie:Provincie Gelderland, programma Leefbaarheid & Gemeenschapsvoorzieningen
Opdrachtgever:Stichting MFA De Bult, Vragender
Verbouwing Ontmoetingscentrum Ons Huis
Hengelo Gld. projectplan voor de verbouwing van een dorpshuis in Hengelo
 
Subsidie:Provincie Gelderland, PMJP Meerdere fondsen
Opdrachtgever:Stichting Ontmoetingscentrum Ons Huis, Hengelo
Nieuwbouw Kapel de Wildenborch
Projectplan voor de nieuwbouw van een dorpshuis in buurtschap de Wildenborg, bij Vorden
 
Subsidie:Provincie Gelderland (PMJP), Meerdere fondsen
Opdrachtgever:Stichting Kapel de Wildenborch, Vorden

Overig

Professionalisering werkorganisatie
Ondersteuning bij de professionalisering van de werkorganisatie van EVM
 
Subsidie:n.v.t.
Opdrachtgever:Examen- en Certificeringsinstituut voor de Plaagdierpreventie (EVM), Wageningen
Ondernemingsplan
Ondernemingsplan t.b.v. de ontwikkeling van een multifunctioneel agrarisch bedrijf
 
Subsidie:n.v.t.
Opdrachtgever:Melkveehouder
Arbeidsmogelijkheden Jeugdzorg in Duitsland en België
Arbeidsmarktonderzoek naar de mogelijkheden voor Nederlandse jeugdzorg-medewerkers in het Duitse en Belgische grensgebied
 
Subsidie:n.v.t.
Opdrachtgever:Rijnland Advies, Wehl
200 Jaar Koninkrijk: Ontzet van de Veluwezoom 1813-2013
Ontwikkeling projectplan en fondsenwerving voor de organisatie van een groots evenement ter herdenking van het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813
 
Subsidie:Diverse fondsen
Opdrachtgever:Stichting Gelderse Geschiedenis, De Steeg
Ontwikkeling bedrijfs- en investeringsplan
Bedrijfs- en investeringsplan t.b.v. een multifunctionele landbouw-onderneming
 
Subsidie:n.v.t.
Opdrachtgever:Landbouw-onderneming
Ontwikkeling subsidietool
Checklist voor subsidie- en fiscale stimuleringsmaatregelen voor bedrijven in de horeca, als onderdeel van ‘horeca-arrangement’
 
Subsidie:n.v.t.
Opdrachtgever:Goudse Verzekeringen, Gouda
Ontwikkeling Dutch Dairy Centre
Projectplan voor het opzetten van een ‘stichting DDC’, met als doel het versterken van de internationale bekendheid en reputatie van de Nederlandse melkveehouderij- en zuivelsector
 
Subsidie:Provincie Friesland
Opdrachtgever:Friesian BV, Leeuwarden