Disclaimer

De door Morea Subsidie­Begeleiding verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Morea Subsidie­Begeleiding kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Morea Subsidie­Begeleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de links op deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Morea Subsidie­Begeleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites die niet door Morea Subsidie­Begeleiding worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Morea Subsidie­Begeleiding.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Nederlands recht is van toepassing.

Ondanks dat wij steeds bezig zijn onze website zo up-to-date en compleet mogelijk te maken, kan het toch voorkomen dat u bepaalde informatie hier niet direct zult aantreffen. Neemt u dan per e-mail of telefonisch (06 – 20497463) contact op met Monique Reinders.